Jejak & Khasanah

 Admin1

ADA DIMENSI SEJARAH DALAM QS AN-NUR AYAT 55

ADA DIMENSI SEJARAH DALAM QS AN-NUR AYAT 55

Sejarah dalam Al-Qur’an berfungsi sebagai peneguh keimanan dan refleksi atas janji Allah kepada orang-orang beriman dan beramal shalih.Sebagai firman dan juga petunjuk dari Allah, kepada siapa saja yang beriman kepadaNya, Al-Qur’an menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal shalih,akan menjadi khalifah di muka bumi selama ia berpegang teguh kepada agama Islam. Dalam keteguhan dengan Islam […]

 Admin1

MENGENANG KEPAHLAWANAN SYAIFUDDIN QUTHUZ, PANGLIMA ISLAM DI PERANG ‘AIN JALUTH (Bag 2/Habis)

MENGENANG KEPAHLAWANAN SYAIFUDDIN QUTHUZ, PANGLIMA ISLAM DI PERANG ‘AIN JALUTH (Bag 2/Habis)

Pasukan Syaifuddin Quthuz bukan hanya dari kalangan tentara saja melainkan juga rakyat biasa. Tidak hanya dari penduduk Mesir melainkan dari berbagai negeri Muslim yang tanah airnya dirampas oleh Tatar Mongol. Mereka semua ingin turut serta memenuhi panggilan berjihad memerangi kaum musyrik Tatar Mongol. Di lain pihak, pasukan Tatar di bawah pimpinan Kathoghonuwin sesungguhnya telah diberi […]

 Admin1

MENGENANG KEPAHLAWANAN SYAIFUDDIN QUTHUZ, PANGLIMA ISLAM DI PERANG ‘AIN JALUTH

MENGENANG KEPAHLAWANAN SYAIFUDDIN QUTHUZ, PANGLIMA ISLAM DI PERANG ‘AIN JALUTH

“Allah menakdirkan Malik Al-Muzhaffar Syaifuddin Quthuz sebagai penyelamat saat agresi Tatar Mongol hampir saja memusnahkan umat Islam. Ia adalah lelaki terbaik pada masa itu, pemimpin thaifah manshurah dan amirul mujahid, semoga Allah menerima beliau sebagai syuhada.” Syaifuddin Quthuz ialah seorang panglima sekaligus pahlawan Islam dalam Perang Ain Jaluth di bulan Ramadhan tahun 568 H/1260 M. […]

 Admin1

SIRAH, BIDANG ILMU YANG DIGELUTI SEJAK AWAL

SIRAH, BIDANG ILMU YANG DIGELUTI SEJAK AWAL

Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Rasulullah SAW sejak awal sudah menjadi fokus perhatian kaum Muslimin. Baik di masa para sahabat dan tabi’in, tokoh-tokoh ulama sudah menjadikannya bidang ilmu yang harus dipelajari oleh setiap individu kaum Muslimin, karena tidak mungkin timbul kecintaan yang besar terhadap Rasulullah tanpa mengetahui perjalanan hidup dan perjuangannya, serta tidak mungkin akan […]

 Admin1

KITAB AL-MAGHAZI KARYA AL-WAQIDI, SELAYANG PANDANG

KITAB AL-MAGHAZI KARYA AL-WAQIDI, SELAYANG PANDANG

Sekalipun riwayatnya dinilai matruq dari segi periwayatan hadits oleh para ulama, tetapi Muhammad bin Umar Al-Waqidi merupakan seorang maestro dalam bidang maghazi dan sejarah Rasulullah. Ia lahir tahun 130 H dan wafat tahun 207 H, Al-Waqidi lebih senior daripada Ibnu Hisyam, ia juga guru dari Ibnu Sa’d. Para ulama sepakat pada masalah pengetahuan Al-Waqidi di […]

 Admin1

Mencari Sosok Hanzhalah dalam Aksi Bela Islam dan Ulama

Mencari Sosok Hanzhalah dalam Aksi Bela Islam dan Ulama

Pasca terbentuknya GNPF-MUI dan bersatunya umat Islam lantaran momentum 411/212, umat Islam Indonesia semakin kuat dalam menjawab tiap tantangan musuh-musuhnya. Aksi-aksi bela Islam dan ulama benar-benar menyita perhatian publik, baik lokal maupun dunia internasional. Betapa tidak, bagi umat Islam aksi-aksi ini adalah dalam rangka jihad membela agama serta ulama sebagai waratsat al-anbiya yang makin mendapat tekanan […]

 Admin1

BENARKAH USIA KHADIJAH 40 TAHUN KETIKA MENIKAH DENGAN RASULULLAH?

BENARKAH USIA KHADIJAH 40 TAHUN KETIKA MENIKAH DENGAN RASULULLAH?

Selama ini pengetahuan tentang usia Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Radhillahu’anhaa saat menikah dengan Rasulullah SAW adalah 40 tahun. Padahal terjadi ikhtilaf di kalangan ulama terdahulu tentang usia Khadijah, di antara mereka ada yang mengatakan usia istri tercinta Rasulullah SAW ini adalah 40, 35, atau 28 tahun saat dirinya menikah dengan junjungan seluruh alam. […]

 Admin1

MENGURAI HADITS 12 KHALIFAH (Bag 1)

MENGURAI HADITS 12 KHALIFAH (Bag 1)

  لايَزَالُ الدِّينُ قَائِماًحَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَاعَشَرَخَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ “Agama Islam akan senantiasa tegak hingga terjadi Hari Kiamat atau ada di antara kalian 12 khalifah, semuanya dari Quraisy.” (HR Muslim dan Ahmad)   Hadits ini mengabarkan segenap kaum Muslimin akan adanya 12 khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, yang semuanya berasal dari Quraisy. […]

 Admin1

KISAH YAZID BIN AL-ASWAD, TABI’IN YANG TIDAK MAU TERKENAL

KISAH YAZID BIN AL-ASWAD, TABI’IN YANG TIDAK MAU TERKENAL

Yazid bin Al-Aswad, seorang tabi’in hidup di zaman Kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, kisahnya begitu melegenda. Di saat tidak ada satu pun orang yang do’anya diijabah oleh Allah, maka Yazid lah orang yang berdoa, Allah pun seketika itu pula mengabulkannya sehingga hajat hidup orang banyak menjadi tercukupi. Di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, langit […]

 Admin1

MEMAHAMI SEJARAH PERANG JAMAL, SIKAP PEMERINTAH ALI

MEMAHAMI SEJARAH PERANG JAMAL, SIKAP PEMERINTAH ALI

Ali bin Abi Thalib RA keluar dari ibukota Kekhalifahan, Madinah, pada akhir Rabbiul Akhir tahun 36 H ke Rabadzah. Di sana rombongan Ali, yang belakangan jumlahnya bertambah pesat, sempat bertemu dan dinasihati oleh Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW juga. Tetapi Ibnu Salam malah dicela sebagai Yahudi oleh sebagian orang dari rombongan Ali (dahulu Ibnu […]